Organizing Committee

 1. Prof. Mythili Vutukuru, RISC 2019 Convener
 2. Abhik Bose
 3. Ankita Singh
 4. Arghya Roy Chaudhuri
 5. Diptesh Kanojia
 6. Kalyani Dole
 7. Pratik Kalshetti
 8. Rishabh Kumar
 9. Sandeep Govind Chougule
 10. Saranya C
 11. Thyagarajan Radhakrishnan