B.Tech III

Sr.No.

Roll No.

Name


1.

03005001

SAHANI GIRISHKUMAR VIKRAM

Sundar

2.

03005002

ALEKH AGARWAL

Soumen

3.

03005003

AYUSH SINGH CHOURE

Supratik

4.

03005004

SHAKEB SAGHEER

GN

5.

03005005

SHAUNAK GODBOLE

Sudarshan(Phatak)

6.

03005006

ANSHU AGRAWAL

PB

7.

03005007

JAY PRAKASH

Varsha

8.

03005008

RAJHANS SAMDANI

Soumen

9.

03005009

AJIT BURAD

NLS

10

03005010

KSHITIJ BHARDWAJ

Sohoni

11.

03005011

LUV KUMAR

Krishna

12.

03005012

KESHRI NANDAN NAYAK

Siva

13.

03005013

VINAY AGARWAL

Varsha

14.

03005014

PRAGYA GOYAL

Sohoni

15.

03005015

ADITYA PARAMESWARAN

Supratik

16.

03005016

RATHOD ASHWINKUMAR AJAY

Siva

17.

03005017

ANKUR TALY

Supratik

18.

03005018

GADGE DINESH BHASKARRAO

Krishna

19.

03005019

GOKHALE CHAITANYA GAJANAN

Sudarshan

20.

03005020

RAVI PRAKASH

SB

21.

03005021

ANKIT JAIN

Ranade

22.

03005022

SUNIL KUNDAL


23.

03005023

GUNJIT SINGH


24.

03005024

MOHIT KANSAL

Varsha

25.

03005025

MAYNAK SINGHAL

Sohoni

26.

03005026

HARDEEP SINGH GURU

DMD

27.

03005027

MOHIT GOGIA

Krithi

28.

03005028

AMIT SINGH

MRB

29.

03005029

SHASHVAT RAI

Sundar

30.

03005030

B ADITYA PRAKASH

Sudarshan

31.

03005031

ABHISHEK G NANDA


32.

03005032

RAMESH NIDADAVOLU

AAD

33.

03005033

MOHD HIDAYATH H ANSARI

Krishna

34.

03005034

BHASKARA ADITYA

Ranade

35.

03005035

CHALAMALLA ANUP KUMAR


PBDD


1.

03D05001

ABHIROOP MEDHEKAR

NLS

2.

03D05002

MAHAK PATIDAR

Varsha (Bellur)

3.

03D05003

PRATYUSH CHANDRA

Siva(Bernard)

4.

03D05004

SWATI GOYAL

Krithi

5.

03D05005

SANCHIT KUMAR GARG

Krithi (Damani)

6.

03D05006

PREKSHU AJMERA

Sharat

7.

03D05007

AKHIL LODHA

Krithi (Damani)

8.

03D05008

AMAN PARNAMI

Sharat

9.

03D05009

ANKIT AGGARWAL

AS

10.

03D05010

GHUGE NITIN KASHIRAM

Sundar

11.

03D05011

PRASAD SANDEPKUMAR KASHI

Sohoni

12.

03D05012

LAKULISH ANTANI

Sharat

13.

03D05013

SHINGDE VIPUL GANGADHAR

Krithi

14.

03D05014

ARINDAM P BOSE

PB

15.

03D05015

ABHIMANYU RAWAL

Krishnas

16.

03D05016

PARTHASARATHI ROY

DMD

17.

03D05017

LAPSY GARG

PB

18.

03D05018

ADITYA VARMA

NLS

19.

03D05019

MANJINDER SINGH CHAUHAN

PB

20.

03D15026

RAKESH VENKAT

Soumen

21.

03D11013

NEHA SINGH

Sudarshan