S. No.
Name
Roll No.
login
Grade
1
Supriya Garg
01005011
supriya
BB
2
Akshi Mahajan
01005020
akshi
BC
3
Suddha Kalyan
01005008
skbasu
BB
4
Sachin Patil
01D05008
sachin
CC
5
Dharmendra Tolani
00005001
dharm
CC
6
Biswarup Choudhury
03405005
biswarup
AB
7
Vikas Jain
00D05003
vikasj
BB
8
Chirag Parmar
00005004
chiragp
BC
9
Devesh Sukhwal
00005002
devesh
CC
10
Gaurav Agarwal
01005018
gaurava
AA
11
Mrigen Negi
01D05015
negi
CD
12
Jikku Joseph John
01005101
jikku
FR
13
Appu Shaji
03405003
appu
CC
14
Udyapuram Hari Prasad
01005005
hari
DD