Organizing Team
  Overall Coordinators

 • Prof. Uday Khedker
 • Prof. Supratim Biswas
 • Prof. Amitabha Sanyal
  The Support Team

 • Aboli Aradhye
 • Amitkumar Patil
 • Anup Naik
 • Balkrishna Jeph
 • Dhananjay Sathe
 • Deepak Jayanth
 • Harbaksh Chhabra
 • Gaurav Bhagwat
 • Gokul Ramaswamy
 • Karan Kalra
 • Mukta Joglekar
 • Nikhil Sapre
 • Nisha Biju
 • Prachee Yogi
 • Prashant Singh Rawat
 • Pritam Gharat
 • Rahul Agarwal
 • Rahul Asati
 • Raj Agarwal
 • Rohan Padhye
 • Sreenivas M N
 • Swati Rathi
 • Sudakshina Das
 • Sumit Jamgade
 • Vini Kanvar